Burcu Günay

Burcu Günay

Burcu Günay
Lisans eğitimini 1998-2002 yılları arasında Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim
Anasanat Dalı’nda, Yüksek Lisans Eğitimini 2002-2005 yılları arasında Abant İzzet Baysal
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim-İş Eğitimi’nde, Sanatta Yeterlik Eğitimini ise
2005-2009 yılları arasında ise Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Anasanat
Dalı’nda tamamladı. 2008-2009 Newcastle Upon Tyne Üniversitesi Erasmus Programı
dâhilinde Sanatta Yeterlik tezine devam etti. 2010-2016 yılları arasında Abant İzzet Baysal
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi olarak görev alan
GÜNAY, 2018 yılından itibaren Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim
Bölümü öğretim üyesi olarak görevine devam etmektedir. Günay’ın bir ulusal, bir uluslararası
iki ödülünün yanında, iki uluslararası, dört ulusal olmak üzere altı kişisel sergisi
bulunmaktadır.